Menu Zavrieť

O NÁS

Spoločnosť BUREX, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1995 ako dodávateľ výpočtovej techniky, softwaru a komodít. V súčasnosti ponúka montážne práce v oblasti elektrotechniky, výrobu elektrorozvadzačov a strojársku výrobu . Vo svojej činnostiach sa opiera o dlhoročné skúsenosti vedenia spoločnosti a svojich pracovníkov.

Spoločnosť má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 :2016/EN ISO 9001 :2015.

V roku 2015 spoločnosť BUREX, s.r.o. rozšírila svoje aktivity o technológie delenia plechu a trieskové obrábanie kovov.
V máji spoločnosť zahájila prevádzku špičkového pracoviska schopného ponúknuť flexibilné opracovanie a zváranie 3D plechových dielov a konštrukčných prvkov.

Pracovisko pozostáva z laserového systému TruLaser Cell 7040 (L13) s výkonným CO2 laserom TruFlow 5000 s výkonom 5 kW a laserového systému TruLaser Cell 8030 (L60) vybaveného pevno látkovým laserom TruDisk s výkonom 2 kW.

Pre doplnenie technológie spracovania plechov bolo pracovisko dovybavené ohraňovacím lisom TruBend 3100 s dĺžkou lišty 3060 mm a tlačnou silou 1000 kN.

Uvedené zariadenia od spoločnosi TRUMPF Laser und Systemtechnik GmbH sú schopné rezať, ohýbať a zvárať železo, nerez, hliník, meď ako aj iné kovové materiály hrúbky 0,1 až 20 mm (v závislosti od vlastností konkrétneho kovu).

Pracovisko trieskového obrábania je vybavenédvomi vertikálnymi obrábacími centrami CNC HAAS VF-3YT a CNC HAAS VF-9/50, ako aj horizontálnym obrábacím centrom CNC HAAS EC-1600.

Konštrukčná príprava výrobkov a technologických prípravkov využíva aktuálne verzie SW prostriedkov SOLIDWORKS, SolidCAM a TruTops Cell seria 7000/8000 vrátane modulu Laser Cutting 3D.